Tjänster

Vi erbjuder legomålning av träprodukter inom följande segment:
» Invändigt listverk
» Invändig panel
» Utvändig panel

Vår marknad är Skandinavien med kunder inom:
» Sågverk, hyvlerier
» Bygghandel
» Byggföretag
» Grossister

Vi använder oss av ABM07 skyldigheter och rättigheter.