Tjänster

SPECIALLÖSNINGAR

Trä som bygg- och inrednings- och designmaterial blir alltmer efterfrågat. Vi samarbetar med ledande färgleverantörer vilket möjliggör en mängd speciallösningar såsom kulörer, ytfinish, miljökrav, hållbarhet och brandskydd.

TEST & PROVBITAR

Kombinationer av färg, material, ytstruktur, träslag, förbehandling med impregnering och brandskydd kräver test på provbitar. Vi samarbetar med kunden för att komma fram till rätt lösning.

MILJÖMÄRKNING

Vi uppfyller miljökraven för flertalet miljömärkningar såsom Svanen och Sunda Hus.

BRANDSKYDD

Vi har unik kompetens inom ytbehandling med brandskyddslack som ger Bs1-d0 i klassificering. I tillägg har vi för våra samarbetspartners på marknaden tagit fram målningssystem som fungerar på brandskyddsimpregnerat virke.

Kundprocess speciallösningar

Så här går det till när du blir kund hos oss:

1

Ta fram målning provbitar, förslag på lösning utifrån arkitektens önskemål.

2

Godkännande från arkitekt och beställare.

3

Produktionsanpassning i produktionslinje för att få samma resultat som på provbit.

4

CMYK-fotografering av provbit och resultat i linjeproduktion dokumenteras samt skickas till kunden.

5

Leverans med kvalitetskontroll, klassning, märkning, emballering, logistik, tull och frakthantering.

PRODUKTION

Vår ytbehandling sker i 5 flexibla produktionslinjer med tvåskift i vår fabrik i Koppom. Vi ytbehandlar både små och stora volymer, från 1 löpmeter till obegränsad mängd. Vi kan producera alltifrån avancerade speciallösningar till massproduktion av bulkvaror.

KOPPLING AFFÄRSSYSTEM

Vi kan effektivisera våra kunders orderhanteringen genom att digitalisera manuell orderhantering. Med online-tillgång till valda delar av kundens affärssystem bevakar vi lagersaldo och beställnings punkter samt anpassar produktion och leverans efter kundens behov.

TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

Flera av våra kunder har även egna målerier. För dessa är vi en extraresurs vid produktionstoppar, både längre såväl som kortare sådana. Vanligt förekommande är också att vi utför ommålningar av misslyckade projekt från andra målerier.

KVALITET

Vi har väl utarbetade rutiner för ankomst- och kvalitetskontroll. Innan leverans gör vi en kvalitets klassning enligt kundens krav. Vi är certifierade av norska Kledningskontrollen. Under kommande år ska vi certifiera oss enligt Certifierad Målad Panel - CMP.

LOGISTIK

Logistik och leveranssäkerhet blir allt viktigare för våra kunder och vi avlastar därför kunderna med tjänster såsom frakthantering, tullhantering, märkning, etikettering, emballering och leverans till slutkund.

Kundprocess serieproduktion

Så här går det till när du blir kund hos oss:

1

Genomgång tillsammans med kunden av kvalitetskrav, klassning, typ av ytbehandling och logistisk lösning.

2

Definition av produkt och tjänster;

 • Orderrutiner.
 • Ankomstkontroll.
 • Kvalitetskontroll.
 • Kvalitetsklassning.
 • Streckkodsmärkning.
 • Foliering och emballering.
 • Frakt- och tullhantering.
 • Leveransrutiner.
3
 • Avtal tecknas.
 • Rutiner dokumenteras.
 • Kundanpassad prislista.
 • Uppkoppling till affärssystem.
 • Produktionsstart.
 • Uppföljning.